Thành lập Doanh nghiệp Tư Nhân

doanh-nghie-tu-nhanDoanh nghiệp tư nhân:

- Công ty do một cá nhân làm chủ.

- Tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của công ty.

- Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập 1 công ty tư nhân.

Đọc thêm...